การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าได้

ตอนนี้ออนไลน์คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี ไม่ใช่แค่การโฆษณาหว่าน โดยไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย อย่าลืมว่าออนไลน์สามารถทำให้แบรนด์เติบโตได้ การใช้ Social Media ก็สำคัญไม่แพ้กัน ในส่วนของบริษัทฯ ได้ใช้ Facebook เพื่อแบ่งประเภทธุรกิจ เช่น Facebook สำหรับรับออกแบบสินค้า (รองเท้า), Facebook ของแบรนด์, Facebook สำหรับการรับจ้างผลิต OEM เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกส่วน

โลกเปลี่ยนไปแล้ว แบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนตามให้ทัน เมื่อกระแส Social Media เข้ามา แบรนด์ก็ต้องนำมาใช้ เพื่อสร้างการรับรู้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความอยากรู้อยากลอง เราไม่ลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ ก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่พร้อมจะทำ หรืออาจทำได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เวลาที่จะลังเล แต่เป็นเวลาของการลงมือทำ

คงต้องบอกว่าตอนนี้ออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกแบรนด์ต้องมี ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ใครเปลี่ยนก่อน และปรับตัวได้เร็วกว่า ย่อมได้เปรียบ