เอ็กไซเมอร์เลเซอร์

เอ็กไซเมอร์เลเซอร์

เป็นเลเซอร์ชนิดก๊าซ โดยก๊าซที่บรรจุอยู่าภายในระบบนั้นจะมีความดันอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 atm ซึ่งก๊าซที่ใช้เป็นการผสมกันของ rare gas เช่น Ar , Kr, Xe ปริมาณ 0.1 – 0.3% กับก๊าซฮาโลเจน เช่น F, Cl, Br, I ปริมาณ 2 – 10% โดยก๊าซทั้งสองชนิดจะมีอยู่ในระบบเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับปริมาตรของก๊าซทั้งหมดภายในระบบ ส่วนที่เหลือคือ buffer gas เช่น He แต่ buffer gas จะไม่ใช้เป็นตัวกลางของการเกิดแสงเลเซอร์

เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยพลังงานของโมเลกุล เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพลังงานระหว่างสถานะกระตุ้นและสถานะพื้น คำว่า Eximer มาจากคำว่า Excited Dimer (อ่านว่า ไดเมอร์) ซึ่งเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซผสมระหว่าง rare gas ที่มีมวลโมเลกุลสูง กับก๊าซฮาโลเจน เช่น
ArCl ให้แสงความยาวคลื่น 175 นาโนเมตร
XeF ให้ความยาวคลื่น 175 นาโนเมตร
ArF ให้ความยาวคลื่น 193 นาโนเมตร
KrF ให้ความยาวคลื่น 249 นาโนเมตร
XeCl ให้ความยาวคลื่น 308 นาโนเมตร

pumping source ที่ใช้ได้มาจากพลังงานจากปฏิกิริยาเคมี ระหว่าง rare gas กับก๊าซฮาโลเจน เรียกวิธี pump แบบนี้ว่า chemical pumping เมื่อต้องการให้เกิดแสงเลเซอร์ ก๊าซสองชนิดจะถูกนำมาผสมกัน นั่นคือก๊าซทั้งสองแยกกันอยู่ในตอนแรก

เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ให้แสงที่เป็นแบบพัลส์ออกมา สามารถให้พลังงานตั้งแต่ระดับ มิลลิจูล ไปจนถึงระดับ 100 จูลต่อพัลส์ ในความถี่สูงถึงระดับ 1 – 2 กิโลเฮิรตซ์ และสามารถให้กำลังงานเฉลี่ยได้สูงถึง 500 วัตต์

เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เป็นอุปกรณ์กำเนิดแสงเหนือม่วงแบบอาพันธ์ (coherent uv) และ deep uv ให้ลำแสงที่มีขนาดเล็กมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งทางการแพทย์ (เลซิค) และทางอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับวัสดุที่มีความแข็งแรงของโครงสร้างโมเลกุลสูง เช่น เพชร หรือสารจำพวกโพลีเมอร์

เพิ่มเติม : http://www.phu.co.th/index.php

มุ้งลวด ที่ส่วนใหญ่การติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการกันแมลงและระบายอากาศ

เข้าใจถึงความหลากหลายทั้งขนาดและแบบ ประตู หน้าต่าง อีกทั้งความแตกต่างในการใช้งาน จึงออกแบบ มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ ที่จะซ่อนเข้าไปราง ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับชุด ประตู บานเฟี้ยม ประตู บานแขวน ประตู บานเลื่อน ประตู บานเปิด หรือ ชุด หน้าต่าง บานเปิด หน้าต่าง บานเลื่อน หน้าต่าง กระทุ้ง หน้าต่าง บานเกล็ด โดยที่การเปิด ประตู หรือ หน้าต่าง จะไม่เป็นอุปสรรคใดๆ จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

มุ้งลวดม้วนเก็บ ประกอบขึ้นจากอลูมิเนียมเคลือบอบสีตามงานสีของเฟรมวงกบ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งทำเป็นลายไม้สีต่างๆอีกด้วย ผืน มุ้ง ผลิตจากไฟเบอร์กลาสมีความเหนียวและทนทาน ไม่เป็นวัสดุลามไฟ พัฒนาระบบป้องกันความเสียหายด้วยการขึงผ้า มุ้ง ด้วยแกนพิเศษเพื่อป้องกันผ้า มุ้ง หลุดจากกรอบราง มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบดึงเก็บข้างเดียว ดึงเก็บสองข้าง (ชนกลาง) หรือแบบดึงจากด้านบน เป็นต้น สามารถปรับตั้งค่าความหนืดของสปริงได้ตามความต้องการในการใช้งาน ระบบ มุ้ง ม้วนกันแมลง ใช้งานง่าย และง่ายต่อการทำความสะอาดเนื่องจากผ้า มุ้ง มีคุณสมบัติไม่เก็บกักฝุ่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ เป็นระบบ มุ้งลวด ที่ส่วนใหญ่การติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการกันแมลงและระบายอากาศในบริเวณที่มีการเปิด หน้าต่าง หรือ ประตู ตลอดทั้งวันและเป็นบริเวณที่มีคนผ่านไปมาเป็นประจำ ทำให้ต้องการ มุ้งลวด ที่แลดูสวยงามไม่ขัดสายตา มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างลงตัว เนื่องจากเมื่อทำการเปิด ประตู มุ้งลวด แบบม้วนเก็บ หรือ หน้าต่าง แบบม้วนเก็บ มุ้งลวดจะถูกซ่อนเก็บเข้าในรางเสมือนไม่มี มุ้ง ลวดแต่อย่างใด มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ นี้สามารถใช้งานได้กับ ประตู และ หน้าต่าง อีกทั้งยังสามารถเลือกว่าจะให้ มุ้งลวดม้วนเก็บไปทางด้านข้าง หรือม้วนเก็บไปทางด้านบน ส่งผลให้สะดวกกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกันไป

เลือกใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันตู้น้ำหยอดเหรียญมีกระจายอยู่ทุกชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำสะอาด แต่ใครจะคิดว่าตู้หยอดน้ำบางเครื่องที่ต้องเสียเงินซื้อนั้น กลับกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เสี่ยงโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด โดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 40

สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2559 มีน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40 ซึ่งสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือพบแบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง สี และความขุ่น ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด เป็นต้น ประชาชนจึงควรเลือกใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐาน โดยสังเกตสภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ดังนี้

1.ภายในและภายนอก ตัวตู้จะต้องสะอาด ไม่สกปรก

2.ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อนหรือเป็นสนิม

3.จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล

4.ช่องรับน้ำภายในตู้ต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่เป็นคราบสกปรก ปราศจากฝุ่นละอองและคราบอื่นใด

5.หัวจ่ายน้ำต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น สแตนเลส ไม่ควรเป็นท่อพลาสติกหรือสายยาง และที่สำคัญต้องสะอาดไม่เป็นตะไคร่หรือมีสิ่งสกปรกบริเวณหัวจ่ายน้ำ

6.สี กลิ่นและรสชาติของน้ำ จะต้องไม่ผิดปกติจากที่เคยใช้เป็นประจำ

7.ด้านหน้าของตู้ต้องติดฉลากแสดงการแนะนำการใช้งาน รวมทั้งมีสติ๊กเกอร์การตรวจรับรองที่มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ และต้องระบุชื่อผู้ตรวจ ชื่อบริษัท วันเวลาที่มาตรวจอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หากประชาชนพบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ไม่มีคุณภาพ มีสภาพชำรุด หรือสงสัยว่าน้ำที่ได้จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญนั้น ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค สามารถแจ้งไปยังราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้ามาตรวจสอบและดูแลได้ เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายการสาธารณสุข

ใช้โซเชียลต้องรู้! เคล็ด(ไม่)ลับแต่การันตี Success บันไดดันแบรนด์ถึงดาว

ยุคนี้…ทั้งแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ เลือกทำตลาดผ่านโซเชียลกันทั้งนั้น! แต่มีกี่แบรนด์ที่สามารถสร้างความสำเร็จ สร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค หรือตราตรึงใจคุณได้บ้าง

จากมูลค่า e-Commerce ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ระบุว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นช่องทางสำคัญในการค้าปลีกและค้าส่ง ด้วยมูลค่าเกือบ 270,000 ล้านบาท!!! เรียกว่าทิ้งห่างช่องทางที่สร้างมูลค่าเป็นเบอร์รองอย่าง e-Marketplace กับมูลค่า 57,000 ล้านบาท แบบไม่เห็นฝุ่น

ในเมื่อ “แบรนด์” พากันพุ่งเข้าหาโอกาสและกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางดังกล่าวมากมาย แต่ประเด็นสำคัญ คือ “ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จบนโซเชียล” ถูกมั้ย? แล้วอะไรคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของเขา หรือแบรนด์ของคุณ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นบนโซเชียลได้…?

จงใช้ Facebook ให้ลึก!

ถึงแม้คุณจะใช้ Facebook เป็นช่องทางในการทำตลาดและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ก็ควรรู้ไว้ด้วยว่า Facebook ไม่ได้มีเพียง Page ช่องทางเดียว แต่คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Group ได้ด้วย ไม่ว่าจะค้นหาลูกค้าผู้ที่มีความสนใจสินค้าและบริการแบบเฉพาะเจาะจงตรงกับแบรนด์ของคุณ หรือแม้แต่นำเสนอ Product ของคุณให้เป็นวงแคบตรงกลุ่มไม่หยุดอยู่แค่การเหวี่ยงโพสต์ลงไปที่หน้า Page เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าพวกเขาคือลูกค้าตัวจริงของคุณหรือเปล่า

ยุคทอง สารพัด Live

จริงอยู่ว่าผู้ใช้โซเชียลมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านการโฆษณา แต่ห้ามลืม! ว่าผู้ให้บริการโซเชียลต่างไม่เคยหยุดนิ่ง อย่ามองข้ามฟีเจอร์ ลูกเล่น ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้งาน นึกภาพออกมั้ย? ยกตัวอย่างที่ใกล้และชัดเจนที่สุดก็คือ การถ่ายทอดสด หรือ Live นั่นล่ะ และในยุคที่คนนิยมดูสารพัด Live พ่อค้าแม่ขายออนไลน์จึงหันมาหยิบจับกระแสถ่ายทอดสดสู่การขายสด! เคยเห็นมั้ย ลีลาการขายสดที่ตอบโต้กับลูกค้าแบบเรียลไทม์ พิมพ์ซื้อ พิมพ์คอนเฟิร์มราคาสินค้ากันเดี๋ยวนั้น สนุกยังกับเล่นเกมชิงรางวัลแต่ปิดการขายได้ยอดสั่งซื้อกันเพียบ เหตุผลแค่นี้เพียงพอให้คุณลอง Live สร้างโอกาสให้แบรนด์ตัวเองได้หรือยัง

คนดัง…ยังพึ่งได้!

เพราะอะไรเราถึงบอกว่า เหล่าเซเลบ คนดัง ดารา ยังเป็นที่พึ่งของแบรนด์ได้น่ะเหรอ ก็เพราะคนไทยยังนิยมติดตามความเคลื่อนไหวและคล้อยตามเหล่าคนดัง ดารา นักร้องนั่นเอง จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเลือกใช้วิธีฝากฝังคนดังให้ช่วยแนะนำแบรนด์ของตน อย่างน้อย…ถ้าเลือกฝากคนดังที่มีแฟนติดตามเป็นจำนวนมาก แค่นั้นก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้สินค้าหรือบริการของคุณได้ผ่านสายตาผู้คนมากขึ้นแล้ว.

ที่มา: MarketingOops.com

การเลือกราคา วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม

การปลูกสร้างบ้านขึ้นมาแต่ละหลัง นอกจากความต้องการของผู้อยู่อาศัยในการออกแบบและตกแต่งในสไตล์ต่างๆ รวมทั้งทำเลและขนาดของที่ดิน ยังต้องคำนึงถึงงบประมาณในการปลูกสร้าง ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ อย่างไรก็ดีทัศนคติความเชื่อในเรื่องการปลูกบ้านนั้นแพง ในอดีตเป็นคำตอบที่ใช่ แต่ปัจจุบันมีหลากหลายทางเลือกในการตัดและลดงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน

เทรนด์การอยู่อาศัยในปัจจุบันมุ่งเน้นความเรียบง่ายและการบริหารจัดการพื้นที่การอยู่อาศัย ซึ่งนอกจากการลดงบประมาณ ยังสร้างความคุ้มค่าและมูลค่าของบ้านได้อีกระดับ โดยวิธีการประหยัดงบประมาณการก่อสร้างนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเลือกราคา วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม การออกแบบที่เข้าใจในทุกบริบทของการอยู่อาศัย การตกแต่งภายในที่สวยงามและสมดุล ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อลดการใช้ด้านพลังงานต่างๆลดลง