มาตรฐานการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก

มาตรฐานการฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกด้วยเช่นกัน ดังนี้

1.การอัดน้ำยาเข้าท่อ การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกันปลวก ซึ่งจะต้องมีเตรียมพื้นที่แล้วเดินท่อตามแนวคานคอดินที่อยู่ใต้อาคาร และการอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงการอัดน้ำยาลงดิน

2.การอัดน้ำป้องกันปลวกในเสาหลอก เสาหลอกคือเสาที่ตั้งออกมาจากตัวคานคอดินของบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าจะทำการหาตรวจเช็คให้แน่ใจว่ามีเสาหลอกอยู่รอบๆ บ้านประมาณกี่ต้นเมื่อแน่ใจจะทำการเจาะ เพื่อทำการอัดน้ำยาเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันปลวกที่จะขึ้นตามเสาหลอกไปสร้างความเสียหายบนฝ้าชั้น 2 ได้ ฉนั้นน้ำยาที่อัดเข้าท่อไม่สามารถซึมไปข้างในเสาหลอกได้ ซึ่งท่อกำจัดปลวกที่นิยมเดินท่อติดตั้งบริเวณแนวคานคอดิน ไม่สามารถติดตั้งไว้ในเสาหลอกได้

3.ระบบฉีด เพื่อเติมประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยากำจัดปลวก เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดน้ำยากำจัดปลวก ในบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยา เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ขอบบัวไม้ คิ้วไม้ ขอบซอกงานเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพราะว่าการสเปรย์ภายนอกไม่สามารถฉีดโดนตัวปลวกที่อาศัยอยู่ภายด้านในของเนื้อไม้ได้

4.ฉีดฝ้าป้องกันปลวกและกำจัดปลวก เป็นการฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาบนฝ้าเพื่อป้องกัน และกำจัดปลวกบนฝ้าเนื่องจากปลวกอาจจะอาศัยช่องเสาหลอก หรือช่องท่อน้ำทิ้งขึ้นมากัดกิน และสร้างความเสียหายได้

5.ระบบพ่นน้ำยาเป็นการพ่นสเปรย์น้ำยาในบริเวณ ที่คาดว่าจะเป็นจุดที่ปลวกจะสามารถสร้างความเสียหาย กับบริเวณภายในของตัวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันปลวกและกำจัดปลวก ด้วยน้ำยาที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีกลิ่นฉุนจึงทำให้การสเปรย์น้ำยาได้ทั่วถึงทุกจุด ภายในตัวบ้าน