พื้นฐานที่นำไปสู่การเลือกใช้ถังดับเพลิง

เชื้อเพลิง ความร้อนที่สูงมาก อากาศ (ออกซิเจน) เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้มารวมกัน จึงจะทำให้เกิดไอระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมา เป็นเปลวเพลิงประเภทต่าง ๆ ซึ่งประเภทของเพลิงดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเลือกใช้ถังดับเพลิง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.ประเภท A คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ยาง เป็นต้น

2.ประเภท B คือ เพลิงที่เกิดจากก๊าซของเหลวติดไฟ ไข และน้ำมันต่าง ๆ

3.ประเภท C คือ เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า เช่น สายไฟ

4.ประเภท D คือ เพลิงที่เกิดจากสารเคมีติดไฟได้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ถังดับเพลิงส่วนใหญ่ที่รู้จักนั้นมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะสีแดงเราจะพบเห็นบ่อยตามบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการต่าง ๆ