Facebook และ Youtube ครองแชมป์ กวาดเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า Facebook และ Youtube ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดีย อันดับ 1 ในไทย กวาดเม็ดเงินโฆษณาไปได้มากที่สุด โดยจากการสำรวจและคาดการณ์ปีนี้ว่า Facebook จะมีเม็ดเงินกว่า 2,842 ล้านบาท ส่วน Youtube จะมีเม็ดเงินกว่า 1,663 ล้านบาท อีกส่วนที่ตามมาเช่นกันคือ Display Ad ซึ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาที่ผ่านสื่อดิจิทัลภายในประเทศ 1,620 ล้านบาท

ส่วนที่น่าสนใจคือ Facebook มีสัดส่วนมากที่สุด และมีการเติบโตสูงที่สุด จากการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณาได้มากขึ้น ขณะที่ Youtube ถือเป็น Video ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด จึงมีสัดส่วนมากอยู่แล้ว แต่การเติบโตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ Display Ad ที่เมื่อขนาดตลาดโตขึ้น แต่ Display Ad มีมูลค่าเท่าเดิม คือไม่เติบโต เป็นสิ่งที่ สื่อดิจิทัลในประเทศต้องปรับตัว เพื่อสร้างการเติบโตให้ได้

สื่อที่น่าสนใจอีกรายคือ LINE ที่มีการเติบโตสูง มีเม็ดเงินกว่า 463 ล้านบาท แสดงว่าการมีผู้ใช้ 33 ล้านราย และความพยายามปรับตัวเองเป็น platform ที่ให้บริการได้อหลากหลาย สำหรับทุกเพศ ทุกวัย มีผลให้ Buyer ให้ความสนใจซื้อโฆษณามากขึ้น

ที่มา :brandinside.asia/half-year-2559-total-digital-ads-spending/

องค์ธุรกิจสามารถสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างชาญฉลาด

เพื่อปกป้องธุรกิจ องค์กรต่างๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยดังนี้:

ปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครือข่ายด้วยการตรวจสอบดูแลเครือข่าย การติดตั้งแพตช์และการอัพเกรดตามกำหนดเวลา การแบ่งเครือข่ายเป็นส่วนๆ การปรับใช้ระบบป้องกันที่ส่วนรอบนอกของเครือข่าย รวมถึงการปกป้องอีเมลและเว็บ ไฟร์วอลล์รุ่นอนาคต (Next-Generation Firewall) และระบบป้องกันการบุกรุกรุ่นอนาคต (Next-Generation IPS)

ผนวกรวมระบบป้องกันเข้าด้วยกันโดยใช้แนวทางเชิงสถาปัตยกรรมสำหรับการรักษาความปลอดภัย แทนที่จะติดตั้งเฉพาะจุด

ตรวจวัดเวลาในการตรวจจับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เร็วที่สุดในการตรวจพบภัยคุกคาม แล้วแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทำให้การตรวจวัดเวลาในการตรวจจับ กลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ปกป้องผู้ใช้ของคุณทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่หรือทำงานที่ใดก็ตาม ไม่ใช่ปกป้องเพียงแค่ระบบที่ผู้ใช้ใช้งานหรือขณะที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่บนเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น

แบ็คอัพข้อมูลสำคัญและทดสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าข้อมูลแบ็คอัพไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย

ที่มา : www.itnews24hrs.com