การแบ่งประเภทสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานคร

โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีการออกแบบพื้นที่สำนักงานให้เช่า (Floor Layout) ที่ไม่มีเสากลาง (Colum Free) สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายในการจัดแบ่งพื้นที่สำนักงาน
มีระบบปรับอากาศโดยมีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (Central Chiller) และมีระบบที่สามารถปรับแรงลมได้โดยอัตโนมัติ (Variable Air Volume)
มีระบบลิฟต์ที่ใช้เวลาในการรอไม่นานและไม่เกินมาตราฐานที่กำหนดไว้ และมีลิฟต์แยกในแต่ละโซนรวมถึงมีการติดตั้งลิฟต์ขนของแยกต่างหาก
พื้นที่ส่วนกลางโดยเฉพาะโถงทางเข้าหลักและโถงในแต่ละชั้นควรได้รับการออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีอย่างสวยงาม
ความสูงจากพื้นจรดฝ้าภายในสำนักงานควรสูงอย่างน้อย 2.7 เมตร
มีการจัดการอาคารอย่างมืออาชีพ
ที่จอดรถควรออกแบบให้มีความสะดวกมีประสิทธิภาพทั้งการเข้าและออกจากพื้นที่

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการจัดระดับอาคารสำนักงานให้เช่าในกรุงเทพมหานครที่เป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งทางซีบีอาร์อี ได้จัดระดับอาคารสำนักงานเหล่านั้นอยู่ในระดับบี

สำนักงานให้เช่าเหล่านี้อาจถูกมองว่ามีคุณภาพต่ำกว่าแต่มีความได้เปรียบเนื่องจากทำเลที่ตั้งของตัวอาคารซึ่งเป็นส่วนเสริมในส่วนที่ขาด นอกจากนั้นผู้เช่าที่เช่าพื้นที่ในอาคารที่คุณภาพต่ำกว่าจะได้ประโยชน์จากค่าเช่าที่ลดลง