ของดีที่ควรมีในส่วนผสมอาหารหมาอันดับต้นๆ

ของดีที่ควรมีในส่วนผสมอาหารหมาอันดับต้นๆ

เนื้อสัตว์ที่ระบุชนิดของเนื้อสัตว์
ชนิดของเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นส่วนผสมหลัก เช่น chicken beef lamb เป็นต้น หรือบางครั้งเราจะเห็นคำว่า chicken meal ถ้าเนื้อสัตว์ที่มีคำว่า meal ต่อท้าย คือเนื้อสัตว์ที่ผ่านการอบแห้งก่อนนำมาผลิต แปลว่าเราจะได้ปริมาณเนื้อสัตว์มากกว่า ดังนั้น อาหารสุนัขที่ส่วนผสมแรกเป็น chicken meal จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า chicken อย่างเดียวซึ่งอาจมีความชื้นมากกว่า 70%

อย่างไรก็ตาม ส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์ควรจะมีมากกว่า 1 ตัว ถึงแม้ตัวแรกจะไม่ได้เป็น meal ก็ตาม เช่น lamb แล้วตามด้วย lamb meal ถือว่าใช้ได้ และ ถ้ามีส่วนผสมแรกเป็น lamb ตามด้วย rice และตามด้วย turkey/chicken/beef/fish meal ก็ถือว่าใช้ได้

คาร์โบไฮเดรตชั้นดี
เช่น rice, oatmeal, millet, amaranth, and potatoes (ไม่ใช่ potato product) or sweet potatoes.
ซึ่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเลวจะกล่าวถึงในตอนหลัง อย่างไรก็ตามคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในส่วนผสมไม่ใช่อาหารหลักของสุนัข สุนัขได้รับพลังงานจากเนื้่อสัตว์และไขมัน (อย่าลืมว่า สุนัขเป็นสัตว์กินเนื้อ) แต่ที่ต้องมีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตก็เพื่อให้อาหารจับเป็นเม็ดได้

ไขมันที่ระบุชื่อชัดเจน และควรเป็นไขมันจากสัตว์มากกว่า
เช่น chicken fat เพราะสุนัขสามารถนำไขมันสัตว์ไปใช้ได้ดีกว่าไขมันพืช แต่ sunflower oil, canola oil, and flaxseed oils (ในกรณีที่สุนัขของคุณไม่แพ้) ก็ถือว่าใช้ได้ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของ ‘beef tallow,’ หรือคำกลางๆที่ไม่ระบุชนิดของแหล่งไขมันชัดเจนอย่าง ‘vegetable oil,’ ‘poultry fat,’ and ‘mineral oil’