ควรเลือกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบไหน

ปัจจุบันนี้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานในบ้านไปแล้ว การเลือกซื้อเครื่องซักผ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยผู้ซื้อควรเลือกให้ตรงกับการใช้งานและงบประมาณที่มีอย่างเหมาะสม ซึ่งเราได้แนะนำข้อสังเกตที่สำคัญๆ ให้ผู้ที่กำลังเลือกซื้อเครื่องซักผ้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น ดังนี้

ควรเลือกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบ ‘ถังคู่’ หรือ ‘ฝาบน’ หรือ ‘ฝาหน้า’

เครื่องซักผ้าที่มีขายตามท้องตลาดอาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ1) เครื่องซักผ้าแบบถังคู่หรือที่เรียกกันว่า ‘แบบกึ่งอัตโนมัติ’ เครื่องซักผ้าประเภทนี้จะมี 2 ถัง คือ 1.ถังซัก และ 2.ถังปั่นแห้ง ซึ่งจะมีฝาถึงอยู่ด้านลน มีข้อเสียสำคัญคือผู้ใช้จะต้องย้ายผ้าเปลี่ยนถัง ซึ่งไม่ค่อยสะดวกนัก แต่มีข้อดีคือราคาถูกที่สุดในบรรดาเครื่องซักผ้าทุกประเภท โดยมีราคาประมาณ 4,000 – 8,000 บาทเท่านั้น

2) เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยวหรือ ‘แบบอัตโนมัติ’ เป็นเครื่องที่ซักผ้าและปั่นหมาดจนเสร็จพร้อมตากได้เลย ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท คือ

1.แบบฝาบนหรือแบบ ‘ถังซักแนวตั้ง’ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 7,000 – 10,000 บาท มีข้อดีคือราคาถูก ซักผ้าเร็ว ขนาดไม่ใหญ่มาก น้ำหนักไม่มาก และตัวถึงมักทำจาก ‘เรซิ่น’ จึงทนทานและไม่เป็นสนิม แต่มีข้อเสียคือเสื้อผ้าอาจช้ำหรือเสียหายเร็ว และอาจซักไม่ค่อยสะอาด เนื่องจากผ้าพันกันระหว่างการซัก

2.เครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือ ‘ถังซักแนวนอน’ เป็นเครื่องซักผ้าที่ราคาแพงที่สุดคือประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป ถังซักจะหมุนในแนวนอนทำให้ซักผ้าได้สะอาด ถนอมผ้า และไม่พันกัน แต่มีข้อเสียคือเปลืองไฟฟ้าและน้ำ ใช้เวลาซักนาน ตัวเครื่องใหญ่และหนัก