ระบบสัญญาณกันขโมย ราคาแพงไหม ?

ระบบสัญญาณกันขโมยคุณภาพสูงเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้หน่วยประมวลผล หรือ CPU และ Software เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีขั้นตอนในการประมวลผลที่สลับซับซ้อน รวมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อความแม่นยำสูงสุด หากเปรียบเทียบราคากับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชนิดอื่นที่ประมวลผลด้วย CPU และ Software ในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น โทรศัพท์มือถือในระดับไฮเอนด์, Personal Computer (PDA) จะเห็นว่า ระบบสัญญาณกันขโมยไม่ได้มีราคาสูงกว่าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีท่านสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางระบบ ในงบประมาณที่ท่านกำหนดได้

จากข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เมื่อได้ศึกษาข้อมูลมากพอแล้ว และมองเห็นถึงความสำคัญและต้องการติดตั้งอย่างแท้จริง ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นกังวล สุดท้ายเป็นเพียงขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์และช่างผู้ชำนาญมาติดตั้ง โดยควรสอบถามจากผู้รู้ที่เคยติดตั้งหรือหาข้อมูลของบริษัทตัวแทนจำหน่าย หรือที่รับงานติดตั้งนั้นๆ ว่ามีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และให้บริการดูแลหลังการติดตั้ง มากน้อยเพียงใด เพื่อประโยชน์สุดสุดแก่ตัวผู้บริโภคเอง